• česky
  • slovensky
  • deutch
  • english
  • rusky

Vzdelávanie

VzdelávanieSystematické vzdelávanie bolo vždy základom činnosti spoločnosti Everesta. Dnes máme pevnú a silnú pozíciu na trhu v tomto odbore. Spomínaná systematickosť sa najlepšie prejavuje v dlhodobých programoch certifikovaných Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy. 

  • Manažérska akadémia,
  • Lektor - trenér (112 hodin),
  • Sales Academy,
  • Asistentka sekretárka,
  • Majster vo výrobe
  • atd.

Na kvalitnej náplni kurzov sa podieľa veľkou mierou tiež osvedčený tím lektorov.

Firemným klientom pripravujeme vzdelávacie programy na mieru na základe ich požiadaviek alebo vlastnej analýzy. Denne tiež vypisujeme otvorené kurzy najrôznejších druhov (manažérske, ekonomické, personalistické, počítačové i jazykové). Ani to nie je všetko, vieme aj e-learning a natáčame filmy.

kalendář akcí