• česky
 • slovensky
 • deutch
 • english
 • rusky

Kongresy a konferencie

Pripravíme konferenciu či kongres podľa Vášho želania, za využitia našich bohatých skúseností s organizáciou podobných akcií.

Pre Vašu konferenciu alebo kongres zaistíme:

 • Vypracovanie harmonogramu akcie
 • Finančnú analýzu a vedenie finančných služieb pred, v priebehu i po akcii
 • Vytipovanie vhodnej lokality a termínu konania
 • Zabezpečenie vhodného ubytovania v mieste konania akcie
 • Spracovanie grafickej identity a produkciu tlačových materiálov
 • PR, marketing a propagáciu akcie
 • Zabezpečenie sponzorskej podpory akcie
 • Webové stránky
 • Registračný servis on-line a komunikáciu s účastníkmi
 • Zber a spracovanie abstraktov (kniha abstraktov, CD)
 • Celkovú organizačnú činnosť pre účastníkov, prednášajúcich aj organizačný výbor počas akcie
 • Dopravu účastníkov ak si to vyžiada charakter akcie
 • Cateringové služby
 • Technické zázemie (nahrávanie, audiovizuálna technika, projekcie v sálach, fotodokumentácie atď.)
 • Sprievodný program (spoločenský, kultúrny, športový, turistický - podľa charakteru akcie)
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby
 • Kongresové materiály, darčeky pre účastníkov apod.
 • Kompletné personálne zabezpečenie pred i v priebehu konania akcie
 • Hodnotenie prípravy, priebehu a výstupov akcie
 • Ďalšie služby podľa Vášho želania

kalendář akcí